Να μπείς στην Zanzar θα είναι η επιτυχία σου

Η ΟΛΙΚΗ κατανόηση με τους εταίρους μας είναι ο πιό φυσικός τρόπος για την επιτυχία.

Μεταφορά

Tir

Η Zanzar Sistem ξεχωρίζει ακόμα και στην παράδοση των προϊόντων της, η οποία πραγματοποιείται απευθείας ή με διεθνείς μεταφορικές εταιρείες.

Περιβαλλοντική Πιστοποίηση

RecycleΗ Zanzar πάντα νοιάζεται για το περιβάλλον και έχει υιοθετήσει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ένα εργαλείο για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και βελτίωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την επιχείρηση και για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε email στοquality@zanzarsistem.it

Σήμανση CE

Marchio CE

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική και είναι το σύστημα το οποίο όλοι οι κατασκευαστές πρέπει να πληρούν, προκειμένου να πωλούν το προϊόν τους στην Ευρώπη.

Είναι μια ένδειξη της τήρησης προς τις βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Όταν τοποθετείται στα προϊόντα είναι μια δήλωση συμμόρφωσης με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Συμμορφωθούν με την παρούσα νομοθεσία είναι ένα must για κάθε παραγωγό, διανομέα, εγκαταστάτη και τέλος χρήστη, όπως όλοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τη σήμανση CE.