Page 121 - Catalogo Persiane e Scuri 2018
P. 121

APERTURA SCORREVOLE 1 ANTA A SX APERTURA SCORREVOLE 1 ANTA A DX
APERTURA SCORREVOLE A 2 ANTE DX APERTAUPRAEAPRESTRCUTORURARSAECSVOCRLOREREARVE2OVLAOENLTAEE2ADA2XNATNETDEXDX
APERTURA SCORREVOLE A 2 ANTE DX
APERTURA SCORREVOLE A 2 ANTE DX
APAEPRETRUTRUARSACSOCRORRERVEOVLOELAE2AA2NATNETDEXDX
APERTURA SCORREVOLE A 2 ANTE A SX APERTAUPRAEAPRESTRCUTORURARSAECSVOCRLOREREARVE2OVLAOENLTAEE2AA2SNAXTNETAE SAXSX
SF2-DX PSF2-DX
APERTURA SCORREVOLE A 2 ANTE A SX
APERTURA SCORREVOLE A 2 ANTE A SX
APERTURA SCORREVOLE A 2 ANTE A SX
APAEPRETRUTRUARSACSOCRORRERVEOVLOELAE 2AA2NATNETAE SAXSX
SChEmI APERTURE SCORREVOLI (vista interna) SChSESCmChIhEAEmPmEI ARI APTPUEERRTEUTSURCREOESRSCRCOEORVRORELEVI (OVvOiLsILta(Iv(iinvsitseatrainaitne)trenran)a)
SCSChhEmEmI AI PAEPRERTUTURREESCSCOORRREVEOVOLIL(Iv(ivsitsatainitnetrenran)a) AD 1 E 2 ANTE
APERTURA SCORREVOLE 1 ANTA A SX APERTURA SCORREVOLE 1 ANTA A DX ADA1DE12EA2NATNETE
SCHEMI DI APERTURA SCORREVOLI (VISTA INTERNA) AD 1 E 2 ANTE
APERTURA SCORREVOLE 1 ANTA A SX APERTURA SCORREVOLE 1 ANTA A DX
APERTAUPRAEAPRESTRCUTORURARSAECSVOCRLORERE1RVEAOVNLOTELA1EAA1SNAXTNATA SAXSX APERTAUPRAEAPRESTRCUTORURARSAECSVOCRLORERE1RVEAOVNLOTELA1EAA1DNAXTNATA DAXDX APAEPRETTRUTRUARSASCSOCRORREERVVEOOVLOLEEL1E1A1ANNATNTAATASASXSXX APEARPATEPURETRRUATRSUACRSOACRSORCREORVREORVLEOEVL1OEAL1ENAT1NATANATDAXDAXDX
SCHEMI DI APERTURA SCORREVOLI
APERTURA SCORREVOLE A 2 ANTE DX
SF1-SX
SF1-DX PSF1-DX
PSF1-SX
AD1EA2DA1DNTE1E2EA2NATNETE
6 666
6 6
66
119
SF2-SX PSF2-SX   119   120   121   122   123